Om Oss

JoL Design har en passion för kultur, miljö och hantverk

Under tusentals år har människan tillverkat föremål efter behov,,
ofta med varaktighet och resursminimering i sina val.
Vi på JoL Design vill att vi återupptäcker de värden som tidigare generationer värnat om.

  • Vi vill göra produkter med bästa funktion med hänsyn till användare och användningsområdet.
  • Vi vill göra produkter som är resurssnåla både i tillverkning och i användningen.
  • Vi vill göra produkter som har ett estetiskt och kulturellt värde.

 I vår shop har du möjlighet att uttrycka dina tankar om våra produkter.

Är det någon produkt du gärna vill se i vår butik så välkomnar vi dina förslag.

Välkommen till oss­